Šrobárova


Šrobárova
Praha 10
Česká republika

2014