Nabízíme


Jsme tým profesionálů ve svém oboru. Bezbolestně Vás provedeme náročnou cestou návrhu Vašeho vysněného bytu či domu včetně zařízení všeho potřebného co s tím souvisí. Pomůžeme Vás zorientovat se ve světě architektury a stavitelství.

Vstupní konzultace je vždy zdarma.

Nabízíme Vám celou škálu služeb.

Architektura a projektová činnost ve výstavbě

 • hmotové studie, studie využitelnosti území či stávajících staveb
 • projekty ve všech stupních rozpracovanosti od návrhů po prováděcí dokumentaci
 • projekty profesí
 • výkaz výměr a rozpočty staveb
 • návrhy interiérů a vč. dílenské dokumentace

Dozory

 • autorský dozor
 • technický dozor investora

Řízení projektů a development staveb

 • spolupráce s investory na optimalizace projektů
 • tendering

Inženýrská činnost ve výstavbě

 • územní souhlas / územní rozhodnutí
 • ohlášení stavby / stavební povolení
 • změny staveb před jejím dokončením
 • ohlášení zahájení stavebních prací
 • souhlas s užíváním stavby
 • závazná stanoviska DOSS a stanoviska správců sítí

Poradenství v otázkách katastru nemovitostí

 • zpracování návrhů na vklad do KN
 • zpracování prohlášení vlastníka či smluv o výstavbě

Přidružené grafické a architektonické práce

 • fotorealistické vizualizace
 • marketingové a propagační materiály
 • prezentace